Bu insanlık dışı davranışların için gerekli olana ve daha fazlası için cinayetleri, cinsel istismar, tecavüz, mobing ve kadına şiddet konusundaki yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir ...