Kadınların ve gençlerin mevcut durum ve problemlerini tespit ederek hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek çözüme yönelik projeler  üretmek,

Kadınların ve gençlerin kişisel gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, eğitim ve öğretim açısından donanımlı hale getirmek, maddi ve manevi açıdan desteklemek,

Kişiler ve gruplar arası diyalog, iletişim, dayanışma, işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.
 
Dernek amacı doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında, kanunlar çerçevesinde tarihi, kültürel, ilmi, dini, psikolojik vs. seminer, konferans, panel, açıkoturum, sempozyum, anket vb. her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenlemek ve bunların sonuçlarını yayınlamak.

Üyeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi ya da dernek, faaliyetlerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yemekli toplantılar, konser, çay, şölen, kermes, sergi, yarışma, anma geceleri, spor, gezi, vb. eğlenceli etkinlikler düzenlemek.

Amacın gerçekleştirilmesi için yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından yararlanarak dokümantasyon merkezi oluşturmak, web sitesi yayını yapmak, toplantılar, kurslar, konferanslar düzenlemek,
 
Dernek, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel ve ekonomik alanda faaliyet gösterir.