Mültecilerle İlgili Çalışmalar

Derneğimiz; kentimiz ortamındaki mülteci kadın ve çocukların temel haklarının daha iyi korunmasını ve ağır yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak bilgi üretmek için; tespit çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda mültecilere:

İsim- YAŞ( Türkiye tarafından verilmiş kimliği varsa kimlik bilgileri),

Ülkelerinde nerede yaşadığı ve Türkiye’ye nasıl geldikleri,

Türkiye’ye geliş yılları ,

Sağlık sorununu nasıl çözdükleri,

okuma-yazma biliyor musunuz, eğitime devam edebiliyor musunuz (Neden devam edemedikleri, nasıl ettikleri),Okula gitmek istiyor musun,

yaşadıkları mahallede kendilerine maddi destek verenler var mı, iyi davrananlar var mı,

okulda veya mahallede arkadaşlık kurabiliyor mu,

Türkiye’yle ilgili ne düşündükleri, 

savaş olmasa buraya gelmek isteyip istemeyeceği, ülkene geri dönmek ister misin, neden,

Türkiye’den beklentileri gibi sorular yönelterek acil sorunlarına çözüm üretmek ve insani yaşam noktasında destek sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda yine 2017 yılında da kadınlara ve çocuklara ‘TÜRKÇE’ ve ‘DEĞERLER EĞİTİMİ’ kursları açmaya devam ediyor.

HANDER kendinin de kurucu üyesi olduğu KARDEŞELİ DERNEĞİ ile işbirliği içinde çalışmalarını gerçekleştirir.